Phòng CSGT chú trọng công tác cải cách hành chính
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt các mặt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông; tạo môi trường làm việc chính quy, khoa học; đơn giản hóa thủ tục, công khai trình tự, thời gian nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân khi đến làm việc.