Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba
20:15, 16/04/2021

Sáng 16/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XII) tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và bế mạc.