Bế mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX
22:37, 29/04/2021

Sáng 28/4, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá IX tiếp tục thảo luận, thực hiện công tác cán bộ, xem xét thông qua các nghị quyết và bế mạc.