Hội nghị triển khai dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể
13:57, 09/04/2021

Chiều 07/4, tại hội trường UBND xã Bằng Phúc (Chợ Đồn), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì Hội nghị triển khai Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể.