Họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 (mở rộng)
09:56, 12/04/2021

Ngày 09/4, các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Thu Trang- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 (mở rộng) để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ tháng 4 năm 2021 (Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ).