Họp Ủy ban bầu cử tỉnh
09:51, 12/04/2021

Ngày 09/4, Ủy ban bầu cử tỉnh Bắc Kạn họp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và triển khai một số nội dung liên quan.