Sáng 27/4, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 20 (tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021). Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thu Trang- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX
08:57, 28/04/2021

Sáng 27/4, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc Kỳ họp thứ 20 (tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021). Các đồng chí: Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Thu Trang- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.