Nghe dự thảo các báo cáo, nghị quyết và thảo luận
10:14, 16/04/2021

Sau phần khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3, tiếp tục chương trình làm việc trong buổi sáng, các đại biểu nghe: Thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh điều chỉnh một số nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021; báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.