UBND tỉnh họp phiên tháng 4
14:24, 09/04/2021

Sáng 08/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2021. Dự phiên họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.