Hội thảo tập huấn nông nghiệp hữu cơ

20:03, 24/11/2020

Từ ngày 22 đến 24/11, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo tập huấn nông nghiệp hữu cơ và hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS) trong sản xuất hữu cơ. Đại biểu tham dự là các cán bộ nòng cốt của tỉnh Hội, huyện Ba Bể, Chợ Đồn, thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác trong vùng thực hiện Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF).

Các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
Các học viên được trang bị kiến thức về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tại hội thảo, các chuyên gia Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam chia sẻ những kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ; những nguyên tắc, tiêu chuẩn PGS, tiêu chuẩn TCVN 11041-2017; các điều kiện để hình thành nhóm sản xuất, liên nhóm; tiến trình cấp chứng nhận PGS... Qua đó các học viên được trang bị kiến thức, cách thành lập, vận hành, quản lý và duy trì PGS trong sản xuất nông, lâm nghiệp hữu cơ; được đào tạo kỹ năng và phương pháp về thanh tra, giám sát chất lượng sản phẩm theo PGS. Tiến hành thực hành kỹ năng thanh tra, tham quan mô hình vận hành PGS tại xã Phương Viên (Chợ Đồn).

Hội thảo là tiền đề để các địa phương trên địa bàn hình thành, xây dựng các nhóm sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Đồng thời phát triển hệ thống PGS tỉnh Bắc Kạn, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, hiệu quả./.

Thu Hường