Hỗ trợ gạo cho người dân vùng khó khăn bảo vệ rừng tự nhiên

07:55, 05/03/2019

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định 210/QĐ-UBND ngày 31/1/2019 về Đề án hỗ trợ gạo cho người dân ở các thôn đặc biệt khó khăn thuộc các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực II, III tự nguyện bảo vệ rừng tự nhiên.
 

dccf

Người dân vùng khó khăn tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sẽ được hỗ trợ gạo

Ảnh: Người dân xã Yên Thượng (Chợ Đồn) chăm sóc cây rừng trồng

Theo đó, Đề án gồm 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tổng số 607 thôn đặc biệt khó khăn với 23.465 hộ tham gia (103.919 nhân khẩu) được hỗ trợ gạo. Thời gian thực hiện là 5 năm (2019 - 2023).

Hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ, đặc dụng là 137.528ha; Hỗ trợ bảo vệ rừng là đất lâm nghiệp đã giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân là 421.447 ha; Hỗ trợ giao khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên sản xuất là 34.009 ha; Hỗ trợ gạo trồng rừng và hỗ trợ gạo chăm sóc rừng trồng các năm 2, 3, 4. Tổng số gạo dự ước để hỗ trợ là 79.702 tấn gạo và 7.320 triệu đồng để hỗ trợ chi phí thiết kế trồng rừng, chi phí lập hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng.

Đối với 84.289ha rừng tự nhiên sản xuất được người dân tại các thôn đặc biệt khó khăn tự nguyện tham gia bảo vệ thì sẽ được hỗ trợ 31.272 tấn gạo….Mức hỗ trợ được quy định chung là đối với đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ là 15kg gạo/người/tháng; đối tượng khác 10kg gạo/người/tháng. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án từ ngân sách Trung ương và địa phương kết hợp…/.


                                                                          Phan Quý