Luật Cảnh sát biển Việt Nam

09:39, 01/11/2019

LTS: Ngày 19/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Báo Bắc Kạn giới thiệu tới bạn đọc toàn văn nội dung Luật.

>>Click để xem toàn văn Luật Cảnh sát biển Việt Nam