Gần 530.000 lượt khách du lịch đến với Bắc Kạn

09:50, 22/12/2019

Năm 2019, lĩnh vực du lịch của tỉnh tiếp tục có bước phát triển tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt cao hơn so với thực hiện trong năm 2018 và vượt kế hoạch đề ra.

Khách du lịch đi xuồng tham quan hồ Ba Bể.

Cụ thể, đã có gần 530.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, tăng hơn 40.000 lượt so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra (khách trong nước là gần 510.000 lượt, khách quốc tế gần 19.000 lượt), doanh thu du lịch đạt gần 350 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng cả về lượng khách lẫn doanh thu. Trong số này, riêng lượng khách đến với Khu du lịch hồ Ba Bể là hơn 85.000 lượt (tăng hơn 14.000 lượt so với năm 2018), doanh thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đạt hơn 3,2 tỷ đồng./.

Vũ Hoàng