Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch khu vực ATK Chợ Đồn

08:00, 30/04/2020

Khu căn cứ địa cách mạng an toàn khu (ATK) Chợ Đồn nằm ở phía Bắc của Chiến khu Việt Bắc, có nhiều tiềm năng để khai thác du lịch, đặc biệt là du lịch lịch sử. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên hiệu quả khai thác du lịch chưa tương xứng.

Giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc

Ngày 22/12/2016, quần thể di tích lịch sử ATK Chợ Đồn được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là niềm tự hào đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn nói chung, người dân Chợ Đồn nói riêng. Từ năm 2017 đến nay, do tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh về di tích, đã có khá nhiều đoàn khách tham quan, tổ chức các hoạt động về nguồn và nghiên cứu lịch sử... tại đây. Quần thể di tích này đang từng bước trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần khơi dậy niềm tự hào của dân tộc.

Một góc điểm di tích lịch sử Khuổi Linh.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn Dương Văn Hoàn, quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn bao gồm 25 điểm di tích, tập trung tại 3 xã: Lương Bằng, Nghĩa Tá và Bình Trung, có tuyến quốc lộ 3C chạy qua. Trong đó, có 06 di tích lịch sử cấp quốc gia (Bản Ca, Nà Pậu, Khuổi Linh, Bản Bẳng, Nà Quân, đồi Khau Mạ) và 04 di tích lịch sử cấp tỉnh (Nà Pay, Phja Tắc, đồi Khuổi Đăm, Nà Kiến). Các điểm di tích đều ghi dấu sự kiện lịch sử cách mạng, là nơi ở và làm việc của Bác Hồ cùng các bậc tiền bối cách mạng và các cơ quan của Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ... trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954).

Tiềm năng du lịch quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn được xác định chủ yếu khai thác loại hình du lịch văn hóa lịch sử thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp dựa vào giá trị của hệ thống tài nguyên du lịch văn hóa lịch sử đặc sắc của tỉnh Bắc Kạn, gắn với giáo dục truyền thống dân tộc, đóng góp cho hoạt động bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái, văn hóa bản địa và phát triển bền vững, với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. ATK Chợ Đồn có khả năng kết nối tour, tuyến du lịch từ ATK Định Hóa thuộc tỉnh Thái Nguyên, ATK Tân Trào thuộc tỉnh Tuyên Quang và khu du lịch Ba Bể tương đối thuận lợi nên có tiềm năng phát triển tốt.

Bên cạnh đó, tỉnh đã cho chủ trương lập quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn. Về mặt chính sách, theo Quyết định 1803/QĐ-TTg ngày 13/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Chợ Đồn được công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương, đây sẽ là những lợi thế để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từng bước khắc phục khó khăn để khai thác hiệu quả tiềm năng

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, một số điểm di tích trong khu vực, như: Nà Pậu, Khuổi Linh, Bản Ca... đã được đầu tư tôn tạo. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chỉ triển khai được một số hạng mục đơn lẻ. Phần lớn các điểm di tích vẫn còn sơ khai, chưa có sự đầu tư tôn tạo các hạng mục và đầu tư hạ tầng xứng tầm để phục vụ du lịch.

 

Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tiềm năng du lịch quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn chưa được khai thác tương xứng (Ảnh: Điểm di tích lịch sử Khuổi Linh).

Thêm vào đó, các điểm di tích nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn còn sơ khai, phần lớn chưa có sự đầu tư tôn tạo các hạng mục di tích và hạ tầng xứng tầm để phục vụ du lịch. Do vậy, đòi hỏi phải có sự đầu tư đồng bộ từ quy hoạch, tu bổ tôn tạo di tích, làm đường vào các di tích, bảo tồn và khai thác văn hóa, sinh thái bản địa.

Vì thế, để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại khu vực ATK Chợ Đồn, đồng chí Hà Văn Trường- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho rằng: Thứ nhất, khẩn trương hoàn thành việc lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn. Trên cơ sở đó đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích trong quần thể theo hướng chú trọng bảo tồn yếu tố gốc, kết hợp hài hòa các công nghệ và kỹ thuật hiện đại, truyền thống để làm sâu sắc và nổi bật những giá trị lịch sử; tạo nên một ATK chân thực, độc đáo và hấp dẫn. Trong quá trình xử lý vấn đề này cần kết hợp tổng hòa các nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương.

Thứ hai, tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Xây dựng các điểm dừng chân, bãi đỗ xe, các dịch vụ ăn nghỉ; đầu tư các mô hình bảo tồn và trải nghiệm đời sống chiến khu xưa gắn với du lịch sinh thái bản địa, văn hóa truyền thống; bổ sung công trình nước sạch, điện thắp sáng phục vụ du lịch và đời sống nhân dân. Kết hợp hài hòa các nguồn vốn để phát triển du lịch trong khu vực này, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo cho cả khu vực.

Thứ ba, kết nối đồng bộ giao thông, tour, tuyến du lịch giữa ATK Chợ Đồn với  ATK Định Hóa, ATK Tân Trào, khu du lịch Ba Bể và các khu, điểm du lịch trong khu vực, với các tỉnh, thành phố trong cả nước./.

Hoàng Vũ