Kim Lư duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

14:17, 12/04/2021

Từ những giải pháp phát triển kinh tế đồng bộ, phù hợp, cùng quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương và Nhân dân đã giúp xã Kim Lư (Na Rì) đổi thay mạnh mẽ, thực hiện thành công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Tháng 3/2021 vừa qua, xã Kim Lữ đã nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Tháng 3/2021, xã Kim Lư nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trước khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Kim Lư gặp không ít khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 58,52% năm 2011). Nhận thức của Nhân dân còn hạn chế, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ. 

Năm 2012, Kim Lư được huyện Na Rì và tỉnh chọn làm xã điểm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 14 triệu/người/năm, đến năm 2017 đạt trên 28,4 triệu đồng/người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,85%. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Cụ thể: Đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới và ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện. Các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn quan tâm triển khai, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân với nhiều nội dung và cách làm sáng tạo… Năm 2017 xã Kim Lư được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trên nền tảng là xã đạt chuẩn nông thôn mới, Kim Lư tiếp tục được UBND huyện Na Rì và UBND tỉnh chọn thực hiện xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Để xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, địa phương đã được đầu tư và huy động hơn 24,5 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 5,1 tỷ đồng, chiếm 21,02% tổng số vốn (bao gồm cả ngày công xây dựng các công trình trong xã).

Từ các nguồn vốn đầu tư, xã tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, tổng số chiều dài đường trục thôn, liên thôn của xã là 28,55km, trong đó cứng hoá 26km, đạt tỷ lệ 91,2%; đường ngõ, xóm được cứng hóa theo quy định và đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa (tổng chiều dài đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội là 4,12km, cứng hóa 4,05km, đạt 98,3%). Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được bảo trì thường xuyên, bảo đảm, xanh, sạch, đẹp...

Để nâng cao thu nhập cho người dân, Kim Lư đã triển khai thực hiện có hiệu quả các trương trình, dự án phát triển sản xuất; các nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác... Đến nay, xã có 03 HTX được thành lập, 02 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh (cam Đường Canh của HTX Kim Lư và bún khô của HTX Đồng Tâm). Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 39,68 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của địa phương hiện còn 4,94% (31 hộ/627 hộ).

Ông Phạm Ngọc Du- Chủ tịch UBND xã Kim Lư cho biết: "Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới và 17 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã Kim Lư có nhiều đổi thay vượt bậc: Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương; các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng cơ giới hóa; tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, văn hóa - xã hội ngày càng phát triển; môi trường được cải thiện. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố và ngày càng vững mạnh".

Xác định rõ "Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc", Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kim Lư đã và đang tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra./.

Duy Khánh