Ngân Sơn chú trọng công tác phát triển đảng viên

17:05, 24/02/2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu mỗi năm kết nạp 120 đảng viên mới, ngay sau Đại hội, Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Chỉ đạo các chi, đảng bộ chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, đặc biện chú trọng kết nạp đảng viên mới là đồng bào dân tộc thiểu số.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Ngân Sơn.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Ngân Sơn đã xây dựng chương trình toàn khóa và ban hành kế hoạch về phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu đến các chi, đảng bộ trực thuộc đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các chi, đảng bộ, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ các giải pháp để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Nhờ đó, trong hai năm qua Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã mở được 11 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 320 quần chúng, mở 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp với 219 đảng viên tham gia, kết nạp được 219 đảng viên mới. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện hiện có 3.945 đồng chí.

Đồng chí Hà Sỹ Thắng- Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn cho biết: Hiện công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn do nguồn phát triển đảng viên ngày càng hạn hẹp, nhiều thanh niên trong độ tuổi đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ở xa. Trong thời gian tới Đảng bộ huyện Ngân Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phát triển Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải có nhận thức đúng, nắm vững phương châm, quan điểm và quy trình phát triển Đảng; khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, số lượng mà không chú trọng chất lượng. Cấp ủy đảng cần làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để quần chúng thấy rõ vai trò lãnh đạo tiên phong, gương mẫu của Đảng, tạo động lực phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Để thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng, huyện Ngân Sơn tiếp tục tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng để thông qua đó lựa chọn những cá nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Mặt khác, tiếp tục phân công các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo, cán bộ phụ trách các Đảng bộ, thường xuyên nắm bắt tình hình, dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở để nắm bắt, phát hiện và giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Chỉ đạo các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương, tạo điều kiện cho quần chúng có đủ điều kiện, giúp đỡ họ phấn đấu vào Đảng. Trước mắt, tập trung khắc phục tình trạng trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn chưa phải là đảng viên; chú trọng tạo nguồn các đối tượng là bí thư chi đoàn, chi hội, trưởng các tổ chức hội, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, học sinh, sinh viên ra trường để kết nạp Đảng. Khắc phục tình trạng có chi bộ thôn nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên./.

Đình Văn

 

 

 


Ý kiến bạn đọc