Ngân Sơn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

14:18, 28/02/2022

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ngân Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Đảng ủy xã Bằng Vân thường xuyên chỉ đạo cán bộ kiểm tra, nắm bắt kịp thời các thông tin xấu độc trên không gian mạng để có biện pháp xử lý kịp thời
Đảng ủy xã Bằng Vân thường xuyên chỉ đạo cán bộ kiểm tra, nắm bắt kịp thời các thông tin xấu độc trên không gian mạng để có biện pháp tuyên truyền đến người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, huyện Ngân Sơn đã tổ chức các hội nghị để truyền đạt nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký, Tổ cộng tác viên (BCĐ 35 huyện) gồm 14 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng ban. Ngay sau khi kiện toàn, BCĐ 35 huyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nội dung, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thành lập các nhóm zalo, facebook… để phục vụ công tác đấu tranh trên không gian mạng.

Để hoạt động có chất lượng và đạt được kết quả cao, trong hai năm qua, huyện đã quan tâm bồi dưỡng “lực lượng 35” về nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mở 02 lớp tập huấn về công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; mời báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt cho 31 lượt cán bộ, cộng tác viên và tham gia các đợt tập huấn do tỉnh tổ chức. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức của huyện. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục và rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chủ động bám sát tình hình thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời phát hiện, định hướng thông tin trước những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội và ở địa phương, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động thành điểm nóng. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn huyện thực hiện tốt quy định về gửi, nhận văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử, chữ ký số theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, hiệu quả, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu, phòng chống virus, phầm mềm gián điệp, chống xâm nhập trái phép vào mạng nội bộ.

Công tác quản lý hệ thống mạng internet trên địa bàn huyện được tăng cường. Nhờ đó, trong hai năm qua, trên địa bàn huyện đã phát hiện một số tài khoản gmail của cán bộ ở một số xã nhận được thông tin xấu, độc, kịp thời được cơ quan chức năng gỡ bỏ, không có ảnh hưởng lớn xảy ra. Chủ động và tích cực tham gia cùng BCĐ 35 của tỉnh đấu tranh, bóc gỡ và báo cáo cho facebook biết các tài khoản, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội có nội dung thù hận, kích động bạo lực, bóp méo sự thật, bôi nhọ, nói xấu Đảng, chính quyền, cán bộ của các thế lực thù địch để facebook ngăn chặn, đóng tài khoản. Trong năm 2021, nhận lệnh và tham gia đấu tranh trên 300 buổi với gần 3.000 lượt báo xấu; bình quân mỗi ngày bóc gỡ, báo xấu hơn 30 tài khoản, nội dung trên không gian mạng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện cũng còn một số khó khăn như: Công tác đấu tranh, phản bác, ngăn chặn thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, tích cực; việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cấp cơ sở chưa thường xuyên, sâu rộng nên vẫn còn một số vụ việc có đối tượng tin theo tổ chức bất hợp pháp, dẫn đến tình hình an ninh chính trị có lúc còn phức tạp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, huyện Ngân Sơn đặt ra một số nhiệm vụ như: Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn hệ thống chính trị./.

Văn Lạ


Ý kiến bạn đọc