Ngân Sơn với công tác phòng, chống tham nhũng

08:29, 21/02/2022

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Ngân Sơn đã chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên địa bàn. Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

 

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Ngân Sơn về một số nhiệm vụ công tác năm 2021
Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Ngân Sơn về thực hiện một số nhiệm vụ công tác.

 

Để công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả tích cực, Huyện ủy Ngân Sơn đã tập trung chỉ đạo UBND huyện, các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, gắn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí với việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị văn hóa…

Huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc công khai tài chính, minh bạch chính sách, quy trình thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quản lý sử dụng đất, công tác cán bộ. Đẩy mạnh trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, phản ánh hành vi, dấu hiệu tham nhũng; tích cực triển khai các cuộc thanh tra để kịp thời phát hiện ngăn chặn, chấn chỉnh. Xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; thường xuyên đôn đốc, rà soát, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra.

Từ việc trao đổi, cung cấp thông tin về tham nhũng, trong hai năm qua huyện Ngân Sơn đã kịp thời phát hiện một số vụ việc và tiến hành thanh tra một số đơn vị. Năm 2020, UBND huyện đã tiến hành 02 cuộc thanh tra và phát hiện những vi phạm sau thanh tra của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đề nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước gần 65 triệu đồng, hoàn trả Nhân dân đóng góp hơn 21 triệu đồng.

Năm 2021, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn tiếp tục cho tiến hành 04 cuộc thanh tra, trong đó có 01 cuộc thanh tra đột xuất. Sau thanh tra phát hiện có một số tổ chức, cá nhân có liên quan và đề nghị thu hồi số tiền hơn 220 triệu đồng, trong đó thu hồi nộp vào ngân sách số tiền hơn 187 triệu đồng, thu hồi hoàn trả Nhân dân đóng góp hơn 33 triệu đồng; tổ chức kiểm điểm 06 tập thể và 12 cá nhân có liên quan. Những vi phạm sau thanh tra, kiểm tra đều được huyện chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc theo quy định, đến nay không nhận được ý kiến phản ánh hay dư luận tiêu cực phát sinh cần phải xử lý. Các tổ chức, cá nhân đã chấp hành việc khắc phục, nộp trả lại ngân sách nhà nước.

Đồng chí Hà Sỹ Thắng- Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn đánh giá: Nhìn chung công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã thực hiện nghiêm chế độ công khai, minh bạch về kinh tế, tài chính, minh bạch về cơ chế, chính sách, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách nhà nước. Thực hiện có hiệu quả việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh những mặt đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng còn những hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ... đôi khi chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới Huyện ủy Ngân Sơn tiếp tục đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp để công tác phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu. Tăng cường chỉ đạo, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống tham nhũng. Đổi mới công tác tuyên truyền; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị…/.

Văn Lạ


Ý kiến bạn đọc