Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Bạch Thông khóa XX

13:39, 24/06/2022

Trong các ngày 23, 24/6, HĐND huyện Bạch Thông tổ chức Kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
Đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện; tình hình thu chi ngân sách địa phương; công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo của các cơ quan tư pháp; báo cáo thẩm tra các ban HĐND huyện; thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền và nhiều nội dung quan trọng khác…

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và diễn biến phức tạp của thời tiết nhưng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương vẫn hoàn thành tốt, như: Diện tích lúa xuân gieo trồng được 1.195ha, đạt 99,6% kế hoạch; cây nguyên liệu thuốc lá trồng được 95,4ha, đạt 119% kế hoạch; một số loại cây trồng, vật nuôi đưa vào nuôi trồng thử nghiệm cho kết quả khả quan; trồng rừng dự kiến đạt 100% kế hoạch được giao; thu ngân sách ước đạt 50% kế hoạch; ước giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 72,2% kế hoạch; các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh được quan tâm thực hiện… Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện chưa đạt kế hoạch giao, đáng chú ý là những vướng mắc về đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, tình hình vi phạm phát phá rừng có chiều hướng gia tăng….

<span style="font-size:14px;">Kỳ họp đã thảo luận thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng.</span><br>
Kỳ họp đã thảo luận thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng.

 

Kỳ họp đã thảo luận, thống nhất đề ra những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế  - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm, trong đó trọng tâm là tập trung chỉ đạo Nhân dân thu hoạch cây trồng vụ xuân, chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa và vụ đông; phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; chuẩn bị tốt các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2022 - 2023./.

 

X.N


Ý kiến bạn đọc