Nối dài Sổ ghi danh người tốt, việc tốt
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, trong 03 năm qua, các tổ chức đảng ở huyện Pác Nặm luôn chú trọng việc nối dài Sổ ghi danh người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.