Công an Pác Nặm học tập và làm theo Bác
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công an huyện Pác Nặm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.