Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tổng kết năm 2022
15:24, 25/11/2022
Sáng 25/11, tại Bắc Kạn, Cụm thi đua Hội Luật gia các tỉnh miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2022.