Pác Nặm: Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số quốc gia

15:51, 09/06/2022

Huyện Pác Nặm đã và đang triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

Ngay sau khi Đề án 06 được ban hành, huyện Pác Nặm đã thành lập 01 tổ công tác cấp huyện và 01 tổ giúp việc; 10 tổ công tác cấp xã và 113 tổ công tác cấp thôn trên địa bàn huyện. Theo đó, tổ công tác cấp huyện, cấp xã đã tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án 06, cụ thể như: Tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo hoàn thiện chính sách, pháp luật về phát triển, cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến dân cư; thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử; triển khai 11 dịch vụ công của Bộ Công an. Đến nay, Công an huyện Pác Nặm đã thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với 2/11 thủ tục hành hành chính; triển khai 14 dịch vụ công của cơ quan, ban, ngành.

Huyện đã rà soát, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn. Theo đó, trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú từ ngày 15/4 - 12/5, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trên toàn huyện là 60 hồ sơ, đã trả kết quả 37 hồ sơ, trả lại 22 hồ sơ. Đăng ký thường trú đã tiếp nhận 50 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả 29 hồ sơ, trả lại 20 hồ sơ. Công tác đăng ký tạm trú đã tiếp nhận 10 hồ sơ đã giải quyết và trả kết quả 8 hồ sơ...

UBND huyện Pác Nặm tập trung xây dựng chính quyền điện tử
UBND huyện thực hiện xây dựng chính quyền điện tử trong công tác lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với nhiệm vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 05 nhóm tiện ích, gồm: Giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế - xã hội; công tác an sinh xã hội; gắn chíp điện tử thẻ CCCD.

Cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử cho công dân, tính từ ngày 15/4 - 12/5, toàn huyện đã thực hiện thu nhận 114 hồ sơ CCCD, đã hoàn thiện và truyền dữ liệu 68 hồ sơ về C06 đề nghị cấp thẻ CCCD; tổ chức cấp 34 định danh điện tử cho công dân; tiếp nhận và trả 352 thẻ CCCD cho công dân. Lực lượng Công an các xã đã thực hiện cập nhật số CMND 9 số và thực hiện cập nhật được 1.360 CMND.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn  và các cơ quan, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và Nhân dân về quá trình triển khai, thực hiện Đề án 06 thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội zalo, facebook. Kết hợp với phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cơ sở…

Trong quá trình triển khai Đề án 06, huyện còn gặp một số khó khăn nhất là đối với các dịch vụ công trực tuyến, qua thực tế triển khai cho thấy mức độ quan tâm, sử dụng của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do một bộ phận lớn người dân là nông dân, người lao động điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ nhận thức về tin học và tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Công tác thu nhận CCCD kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử gặp một số khó khăn nhất định do đặc điểm dân cư, nhất là những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tới, huyện Pác Nặm tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để kịp thời triển khai các nội dung Đề án 06 theo kế hoạch, lộ trình đề ra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục nghiên cứu, họp bàn thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06. Qua đó góp phần xây dựng chính phủ điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Nguyễn Nghĩa

 


Ý kiến bạn đọc