Thơm dịu hương truyền thống Tân Tú
Từ nhiều đời nay, người dân thôn Bản Mới và thôn Khuổi Sla xã Tân Tú, huyện Bạch Thông vẫn lưu giữ nghề hương truyền thống. Tuy chỉ là nghề phụ và phải làm các công đoạn vất vả nhưng nhiều gia đình vẫn cố gắng gìn giữ và phát triển hương truyền thống…