Hợp tác phát triển hàng không và du lịch
Ngày 12/1, Hãng hàng không Vietnam Airlines và Tập đoàn Thiên Minh chính thức ký thỏa thuận hợp tác phát triển hoạt động trong lĩnh vực hàng không và du lịch giai đoạn 2022-2026.