Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

16:15, 18/05/2022

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.
Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới

Theo báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh mới đây, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm qua, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã xây dựng kế hoạch “làm theo Bác” với nhiều mô hình hay, cách làm mới, tập trung vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị. Một số địa phương, đơn vị có những việc làm thiết thực; lựa chọn những vấn đề hạn chế, yếu kém của địa phương, đơn vị từ năm trước đã được chỉ ra để khắc phục trong năm sau, hoặc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tiêu biểu như: Công an tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Huyện Ba Bể xử lý các hộ dân bán hàng không theo quy định tại khu vực ao Tiên và đảo An Mã, hồ Ba Bể.

Nhiều việc “làm theo Bác” của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tạo thành phong trào lớn, có tác động tích cực, sâu rộng trong xã hội, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất và thấm sâu trong đời sống xã hội. Qua triển khai tiếp tục có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc được ghi nhận như: Huyện Bạch Thông có 159 tập thể, cá nhân được ghi danh; Công an tỉnh biểu dương hơn 20 tập thể, cá nhân và nhận được hơn 10 thư cảm ơn của Nhân dân; huyện Pác Nặm có 09 tập thể, 41 cá nhân được ghi danh.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới đã được triển khai hiệu quả và có sức lan tỏa như: Mô hình “Quỹ tiết kiệm cộng đồng”, “Hợp tác xã phát triển nông nghiệp công nghệ cao”, “Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế huyện vì bệnh nhân nghèo" của Đảng bộ huyện Bạch Thông; mô hình “Cán bộ, chiến sĩ nói lời hay, làm việc tốt, vì Nhân dân phục vụ” của Đảng bộ Công an tỉnh...

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra về công tác xây dựng Đảng và thành lập 11 đoàn kiểm tra tại 11 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nội dung liên quan đến Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch thực hiện năm 2022 của tỉnh còn lúng túng; một số cấp ủy cơ sở đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ còn hạn chế.

Nhằm tiếp tục giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, góp phần tạo sự chuyển biến, hiệu quả trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 20/01/2022 thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo đó, hằng năm, căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với thực tiễn địa phương, đơn vị. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đúng trình tự, thời gian quy định, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tuyên truyền các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc