Giao lưu tiếng Anh cho học sinh cấp Tiểu học
07:46, 08/12/2022
BBK- Trong 02 ngày 06 - 07/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức Giao lưu tiếng Anh cấp tiểu học năm học 2022-2023