Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh
Chiều 06/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.