Thưởng vượt thu ngân sách năm 2020 cho 03 đơn vị

17:13, 27/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 về việc thưởng vượt thu giữa số thực hiện so với dự toán từ các khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách cấp tỉnh năm 2020 cho các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thưởng vượt thu năm 2020 (giữa số thực hiện so với dự toán từ các khoản thu phân chia điều tiết về ngân sách cấp tỉnh) cho các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì, với số tiền là 90 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2020 chuyển sang năm 2021. Trong đó, huyện Ba Bể 14 triệu đồng, huyện Chợ Mới 61 triệu đồng, huyện Na Rì 15 triệu đồng.

Đây là một trong những nội dung thực hiện theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/4/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bắc Kạn.

Năm 2020, nằm trong khó khăn chung của tình hình kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bắc Kạn là một địa phương khó khăn, tuy nhiên với nhiều nỗ lực, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 705,5 tỷ đồng, bằng 104,4% kế hoạch Trung ương giao và đạt 98,5% kế hoạch tỉnh giao. Việc thưởng vượt thu ngân sách đối với 03 đơn vị là sự động viên, khích lệ đối với các địa phương nhằm thực hiện tốt công tác thu ngân sách hằng năm. Nguồn thưởng vượt thu này sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của địa phương và thưởng cho ngân sách cấp dưới./.

Thanh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc