Phát triển bền vững ngành công nghiệp khai khoáng: Kỳ 2 - Tăng giá trị khoáng sản nhờ chế biến sâu
16:22, 14/11/2022
Việc nghiên cứu sản xuất và chế biến sâu sản phẩm khoáng sản là một quy luật tất yếu của phát triển công nghiệp, trên cơ sở đó khai thác lợi thế của địa phương, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách là nhiệm vụ được tỉnh Bắc Kạn ưu tiên trong giai đoạn tới.