Thành phố Bắc Kạn:: Tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy CNQSDĐ cho các tổ chức
Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức ở thành phố Bắc Kạn thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều giải pháp tháo gỡ đã và đang được ngành chức năng và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.