Nghề se lanh dệt vải của đồng bào Sán Chỉ ở Pác Nặm
Nghề se lanh dệt vải thủ công của đồng bào Sán Chỉ ở huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) hình thành từ rất lâu và được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bất cứ người phụ nữ Sán Chỉ nào đến tuổi trưởng thành cũng đều biết se lanh thành sợi để dệt vải, thể hiện sự khéo tay, chăm chỉ của người phụ nữ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày...