Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
14:16, 02/12/2022
Ngay sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2019, xã Dương Quang (TP. Bắc Kạn) bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao.