06 xã nông thôn mới đang triển khai rà soát, đánh giá kết quả

09:15, 25/12/2021

Hiện nay 06 xã đang triển khai rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới và thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Đường nông thôn mới của thôn Bản Chàng, xã Thanh Thịnh (Chợ Mới).

Một số tiêu chí đang được các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành, như trường học tại các xã Cường Lợi, Thượng Giáo, Phương Viên và hệ thống đài truyền thanh các xã Thanh Thịnh, Thượng Giáo. Đến nay, huyện Bạch Thông đã tổ chức thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới xã Quân Hà. Huyện Chợ Đồn đã tổ chức thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới xã Phương Viên.

Dự kiến cuối tháng 12/2021 các huyện Chợ Mới, Pác Nặm, Ba Bể, Na Rì sẽ tổ chức thẩm tra sau khi các xã Thanh Thịnh, Bộc Bố, Thượng Giáo, Cường Lợi hoàn thiện hồ sơ cấp xã và trình UBND huyện./.

Bích Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc