Ba Bể với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

13:28, 24/12/2021

Sau 05 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống của nhân dân các dân tộc huyện Ba Bể.
 

Tuyến đường Khau Bút – Khau Tậu ở xã Cao Thượng được bà con hiến 4.000m2 để xây dựng.
Tuyến đường Khau Bút – Khau Tậu ở xã Cao Thượng được bà con hiến 4.000m2 để xây dựng.

Đề án số 04/ĐA-MTTW-BTT ngày 28/12/2015 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Ba Bể quan tâm triển khai hiệu quả, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực.

Những ngày cuối năm, tuyến đường Khau Bút – Khau Tậu ở xã Cao Thượng đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành. Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) đã đầu tư xây dựng con đường này với tổng chiều dài khoảng 800 mét, trong đó có sự tham gia đóng góp không nhỏ của người dân thôn Nặm Cắm. 05 hộ trong thôn đã hiến tổng cộng 4.000m2 đất nông nghiệp để làm đường. Là hộ hiến hơn 500m2 đất vườn, anh Đặng Văn Đoàn cho biết: "Tôi và những gia đình khác rất vui khi nghe tin tuyến đường được đầu tư xây dựng. Sau khi khảo sát, thôn vận động hiến đất, mặc dù phần đất vườn dễ canh tác nhưng tôi đã chủ động thu hoạch hoa màu để hiến cho tập thể. Quá trình xây dựng, tôi và gia đình luôn sẵn sàng hỗ trợ về điện, nước để nhà thầu thi công thuận lợi".

Tại thị trấn Chợ Rã, cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến rõ rệt với tỷ lệ thu gom rác, xử lý rác thải đạt 98%; tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 99,7%; tỷ lệ chuồng trại hợp vệ sinh đạt 95%; cơ bản xử lý khơi thông các tuyến mương thường bị tắc. Nhiều tuyến đường hoa được Nhân dân chung tay xây dựng, thường xuyên chăm sóc, tạo cảnh quan đẹp mắt như tuyến đường hoa ở tiểu khu 7, tiểu khu 9, Khu di tích lịch sử Tổng Luyên...

Để đảm bảo an ninh trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, cấp ủy đã ban hành các nghị quyết chuyên đề. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phối hợp với chính quyền thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật xây dựng, kiên quyết xử lý vi phạm. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chỉ đạo các tiểu khu làm tốt công tác tự quản về an ninh trật tự; quyết liệt trong công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội; xử lý hiệu quả các vụ việc về an ninh trật.

Ông Nông Ngọc Hóa- Chủ tịch MTTQ thị trấn Chợ Rã cho biết: "Phát huy vai trò tự quản của các khu dân cư, địa phương đã xây dựng các mô hình điểm như: Khu dân cư an toàn giao thông; Khu dân cư ba không (Không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội); Khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường… Tham gia thực hiện mô hình, từng hộ dân cam kết không vi phạm, đồng thời đưa vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa. Hằng năm tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” luôn đạt từ 90% trở lên".

Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn huyện Ba Bể đã triển khai cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch thực hiện cuộc vận động phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Gắn cuộc vận động với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nông, lâm nghiệp kiểu mới; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; phát huy nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 23 HTX hoạt động, trong đó có 20 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, nghiệp, còn lại là phi nông nghiệp.

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, Nhân dân đã đóng góp được trên 55.000 ngày công lao động, hiến hơn 270.000m2 đất, đóp tiền mặt được trên 6,9 tỷ đồng. Các công trình cầu, đường, kênh mương, nhà văn hóa... từng bước được hoàn thiện theo quy hoạch. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” được đông đảo bà con tích cực tham gia, thông qua những hoạt động cụ thể như cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi... Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được bài trừ, xóa bỏ. Nhân dân các dân tộc chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa. Tăng cường luyện tập thể dục thể thao, phòng, chống các bệnh dịch, chăm sóc sức khỏe, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tố giác tội phạm. Tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Nếu như năm 2016, có 81% gia đình văn hóa, 53,4% khu dân cư văn hóa thì đến năm 2021, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 87%, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 82%.

Đồng chí Lý Đức Tuyền- Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể cho biết: Để tạo động lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động trong toàn xã hội, các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã dựa trên cơ sở vừa huy động sức dân, vừa coi trọng việc chăm lo bồi dưỡng sức dân. Thông qua thực hiện Cuộc vận động đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động trong những năm tiếp theo./.

Thu Hường


Ý kiến bạn đọc