Đồng Thắng tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

07:40, 25/05/2022

Đồng Thắng là một trong những xã thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao của Chợ Đồn, mục tiêu đến năm 2023 về đích NTM nâng cao. Xã đã tận dụng mọi ưu thế, huy động tối đa nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí.

Đường liên thôn, trục của xã Đồng Thắng đã cơ bản bê tông hóa trên 93%.
93% đường liên thôn của xã Đồng Thắng đã được bê tông hóa.

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018-2020, địa phương phải hoàn thành 17 tiêu chí, yêu cầu cao hơn so với các tiêu chí NTM. Từ kết quả xã đạt chuẩn NTM vào năm 2018, Đồng Thắng có lợi thế nhất định khi thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao. Bắt tay vào triển khai, xã tiếp tục rà soát các tiêu chí, xem tiêu chí nào còn non, tiêu chí nào vững để từ đó đưa ra giải pháp thực hiện phù hợp. Quá trình tổ chức, thực hiện, địa phương nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn từ cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, hưởng ứng của bà con nhân dân. Nhờ vậy đến nay, xã Đồng Thắng đã hoàn thành 8 tiêu chí, gồm: Trường học; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa; Nhà ở dân cư; Tổ chức sản xuất; Y tế; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh. Đồng thời công nhận 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Khuổi Giả, Nà Chang.  

Năm 2022, xã phấn đấu thêm 4 tiêu chí nâng cao gồm: Quy hoạch, Môi trường, Cơ sở vật chất văn hóa, Thu nhập; có thêm thôn Làng Sen đạt chuẩn NTM mới. Đến năm 2023 hoàn thành 5 tiêu chí còn lại là: Lao động có việc làm, Giáo dục và Đào tạo, Hộ nghèo; Giao thông, Thủy lợi; thêm 2 thôn Nà Tải, Nà Cà đạt thôn NTM.

Hiện xã đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn năm 2022-2023, trên cơ sở đó chỉ đạo Ban Quản lý xã, Ban Phát triển thôn căn cứ vào vai trò, trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các thành viên được phân công sẽ có trách nhiệm tham mưu, theo dõi, đôn đốc thực hiện các tiêu chí, báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trong năm nay, xã tập trung vào 4 tiêu chí. Về tiêu chí Quy hoạch, xã đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đảm bảo với sự định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, có lưu trữ hồ sơ và niêm yết công khai quy hoạch chung xây dựng tại trụ sở UBND xã và các thôn cho Nhân dân được biết kiểm tra và giám sát. Thời gian tới xã sẽ triển khai việc cắm mốc và quản lý mốc theo quy hoạch chung xây dựng đã phê duyệt. Đối với tiêu chí Văn hóa, có 22 nhà văn hóa thôn đảm bảo về quy mô sử dụng, có công trình vệ sinh, thiết chế cơ bản. Địa phương sẽ ưu tiên nguồn lực sửa chữa, nâng cấp những nhà văn hóa bị hỏng, trang bị đầy đủ bàn ghế, bổ sung loa, đài, khánh tiết...

Thực hiện tiêu chí Môi trường, toàn bộ rác thải sinh hoạt đều được thu gom, phân loại, xử lý theo hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi cũng có sự cải thiện. Các thôn đều có kế hoạch vệ sinh môi trường đường, làng ngõ xóm định kỳ hằng tháng. Số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh chiếm trên 91%; nhà tắm hợp vệ sinh trên 95%; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh chiếm 93%... Thời gian tới, xã sẽ tuyên truyền người dân duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình phân loại rác thải tại nguồn; hỗ trợ công tác vận chuyển chất thải rắn tại các bể chứa của thôn về chôn lấp tập trung; vận động các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh.

Đối với tiêu chí Thu nhập, xã tiếp tục tuyên truyền Nhân dan tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân lên 39 triệu đồng/người/năm. Để góp phần hỗ trợ người dân nâng cao thu nhập, năm 2022 xã có kế hoạch triển khai mô hình thâm canh cây cam, quýt, triển khai mô hình cây khôi nhung cho hộ nghèo…

Đồng chí Triệu Văn Nguyên- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Thực hiện lộ trình đề ra đến năm 2023 hoàn thành xây dựng NTM nâng cao, xã sẽ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí không dùng đến nguồn lực. Tuy nhiên, một số tiêu chí cứng như: Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa… cần đến nguồn đầu tư lớn, xã đề xuất danh mục liên quan đến nhu cầu, mong muốn sớm được các cấp phê duyệt, hỗ trợ để địa phương triển khai, thực hiện. Cùng với đó, tiếp tục đưa ra định hướng, hỗ trợ các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tuyên truyền để người dân hiểu rõ họ chính là chủ thể, chủ động lựa chọn hình thức phát triển kinh tế phù hợp để nâng cao thu nhập”./.

 

Thu Trang

 


Ý kiến bạn đọc