Mai Lạp nỗ lực xây dựng nông thôn mới

16:28, 25/05/2022

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Mai Lạp (Chợ Mới) mới hoàn thành được 9/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang là bài toán khó đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã vùng cao này.

Đường nội đồng thôn Khau Tổng được kiên cố hóa.

Là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông-lâm nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, thu nhập bình quân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Xuất phát điểm thấp, khi bước vào xây dựng nông thôn mới, Mai Lạp gặp không ít khó khăn, đó là: Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, dân cư phân bố rải rác. Các tiêu chí khó thực hiện là: Giao thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo... Đến nay, đường trục thôn liên thôn mới cứng hóa được hơn 8,6/10km; đường ngõ xóm bê tông 750m/1,9km; đường nội đồng thực hiện được 1,2/18,2km; 22% số nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo 23,45% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021); thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/người/năm…

Các tiêu chí khó thực hiện là do nhiều tuyến đường dài, người dân sống không tập trung, chi phí đầu tư lớn, việc huy động sự đóng góp của người dân hạn chế. Thu nhập bình quân đầu người thấp do quy mô sản xuất nhỏ, lẻ, manh mún, sản phẩm làm ra mang tính tự cung, tự cấp, chưa xây dựng được thương hiệu sản phẩm, giá trị kinh tế thấp… Bên cạnh đó, các tiêu chí Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn chưa thực hiện được là do trên địa bàn xã chưa có trường học đạt chuẩn quốc gia theo quy định; xã chưa xây dựng nhà văn hóa xã, có 2 nhà họp thôn tạm; chợ xã không đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Trên địa bàn xã có 01 hợp tác xã nhưng hoạt động kém hiệu quả, chưa có mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 75%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch chiếm 65%; xã chưa có nghĩa trang tập trung…

Nhờ chú trọng kiên cố hóa kênh mương, đến nay xã đã đạt tiêu chí Thủy lợi.

Đồng chí Nông Thế Bích- Chủ tịch UBND xã cho biết: Để tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã và Ban Phát triển các thôn, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng thành viên. Trên cơ sở rà soát các tiêu chí, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí trong thời gian cụ thể. Kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch nông thôn mới; xây dựng kế hoạch chi tiết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, xã tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống giao thông nông thôn... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... Xã phấn đấu đến hết năm 2022 đạt thêm 01 tiêu chí là tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh.

Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng sâu vùng xa Mai Lạp còn nhiều khó khăn, đòi hỏi cần nhiều nguồn lực. Do vậy, xã Mai Lạp mong muốn có thêm sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ vốn, kỹ thuật, giúp người dân áp dụng vào thực tế sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Lý Dũng

 


Ý kiến bạn đọc