TP. Bắc Kạn phấn đấu có thêm 02 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên
Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có hơn 30 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Năm 2022, thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu có thêm 02 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên.