Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam, sáng 28/6 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.