HĐND tỉnh giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

14:23, 26/05/2022

Sáng 25/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về thực hiện các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giai đoạn 2019- 2021. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh tại buổi giám sát
Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, giai đoạn 2019-2021, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tiến hành mở 34 điểm trực tiếp kiểm sát đều mời đại diện Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia. Ban hành 39 kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đều được chấp nhận; 15 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, đều được chấp nhận.

Thông qua các đợt kiểm tra công tác năm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đều tiến hành kiểm tra công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát các cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh còn nghiên cứu, phối hợp trả lời thỉnh thị đối với những tin báo gặp khó khăn, vướng mắc của liên ngành tố tụng cấp huyện, để kịp thời giải quyết tin báo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận 1.797 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố kịp thời, đúng quy định…

Tại buổi giám sát, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền cần quy định: Trong giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cần được tiến hành hoạt động thực nghiệm điều tra; Viện Kiểm sát nhân dân được kiểm sát quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Công an cấp xã sau khi tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm phải gửi thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân để thực hiện chức năng kiểm sát nguồn tin theo quy định.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lường Đức Thắng- Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp thu những kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị lãnh đạo đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm./.

Việt Bắc


Ý kiến bạn đọc