Tặng quà khu cách ly điều trị bệnh nhân F0
Ngày 21/01, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bạch Thông đến tặng quà cho cán bộ và bệnh nhân F0 đang điều trị tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông.