Tháng Bảy về miền cát trắng
Tháng Bảy, trời miền Trung như đổ lửa. Dòng người khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn vẫn hành trình đến với các "địa chỉ đỏ" cách mạng để thắp nén tâm hương, dâng đóa hoa thơm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi nằm xuống vì độc lập tự do của đất nước.