Xuân ấm trong những ngôi nhà “Đại đoàn kết”
Để góp phần giúp đỡ các hộ nghèo ổn định cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Bể đã tập trung vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới nhiều ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo trên địa bàn. Tết này nhiều hộ nghèo của huyện được đón năm mới trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình.