Chợ Đồn tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
07:56, 09/12/2022
BBK- Từ ngày 15/10- 13/12/2022, huyện Chợ Đồn tiến hành tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy trên phạm vi toàn huyện.