Ngân Sơn hướng tới ngày hội toàn dân đi bầu cử

10:04, 13/05/2021
Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, huyện Ngân Sơn đã thực hiện mọi nhiệm vụ bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, chuẩn bị thận trọng, chu đáo trong từng khâu, từng bước đề ra, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công.

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này, huyện Ngân Sơn đã thực hiện mọi nhiệm vụ bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, chuẩn bị thận trọng, chu đáo trong từng khâu, từng bước đề ra, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn và thành công.

Ngay từ những ngày đầu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị cho công tác bầu cử, huyện Ngân Sơn đã xác định nhiệm vụ tuyên truyền phải được chú trọng hàng đầu để làm nên thành công của cuộc bầu cử. Theo đó, tất cả các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đều tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt như: Tuyên truyền miệng, loa truyền thanh, loa kéo, tuyên truyền trực quan, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tờ rơi... góp phần đưa thông tin mới nhất, nhanh nhất và chính xác nhất về cuộc bầu cử đến với nhân dân.

Cử tri Bàn Thị Ngân, thôn Nặm Làng, xã Đức Vân chia sẻ: Công tác bầu cử đã được thôn, xã triển khai tuyên truyền về các nội dung từ lâu thông qua các cuộc họp thông để Nhân dân cùng biết. Điểm mới trong đợt bầu cử lần này là cử tri như chúng tôi được cấp trên đưa cả quyển tóm tắt tiểu sử, lý lịch công tác của các đại biểu tham gia ứng cử đến từng hộ dân để nghiên cứu được kỹ hơn, những người cao tuổi ở thôn không biết chữ thì được chúng tôi đọc cho nghe để biết và cùng phân tích, lựa chọn ra những đại biểu có tâm, có tầm nhìn, xứng đáng là đại biểu của dân, do dân và vì nhân dân phục vụ. Cử tri chúng tôi đã sẵn sàng chờ đến sáng 23/5 này toàn thôn sẽ đi bỏ phiếu để góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Đến nay, Ủy ban Bầu cử huyện Ngân Sơn đã rà soát và lập danh sách trên 21.900 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử. Toàn huyện đã hoàn thành và niêm yết công khai danh sách cử tri. Huyện đã thành lập 10 đơn vị bầu cử Hội đồng nhân dân huyện và UBND các xã, thị trấn đã thành lập 78 Tổ bầu cử tương ứng với số Khu vực bỏ phiếu, đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng theo quy định. Huyện đã có kế hoạch bố trí các khu vực bỏ phiếu ở các xã, thị trấn để thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất, phát huy quyền lợi và nghĩa vụ của công dân.

Theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, Ngân Sơn được bầu 30 đại biểu HĐND huyện. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ huyện đã chốt danh sách chính thức 50 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; 310 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đồng thời, công tác niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt người ứng cử tại các điểm bỏ phiếu cũng đã được thực hiện xong. Trên cơ sở danh sách được niêm yết, MTTQ các cấp đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị để người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, khách quan.

Đồng chí Chu Thị Huyền- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Ngân Sơn chia sẻ: Thời điểm này, Ủy ban bầu cử huyện đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn tổ chức học tập, nghiên cứu danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử. Đồng thời, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ công tác bầu cử; chỉ đạo các tổ bầu cử hằng tuần kiểm tra, báo cáo di biến động cử tri về ủy ban bầu cử để tổng hợp; kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, công tác trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường khu vực bỏ phiếu... Ủy ban bầu cử các xã thường xuyên kiểm tra thăm nắm các điểm bỏ phiếu, cập nhật những vấn đề phát sinh. Nhìn chung các nội dung về công tác bầu cử trên địa bàn huyện đã được triển khai theo đúng kế hoạch, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Là địa bàn giáp ranh với tỉnh Cao Bằng tiềm ẩn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập từ khu vực biên giới trở về địa phương, có thể làm ảnh hưởng đến công tác bầu cử, do đó huyện Ngân Sơn cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, lên phương án phòng, chống dịch, kịp thời ứng phó với những tình huống có thể xảy ra cũng như triển khai hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng dịch.

Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, cẩn trọng, ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Ngân Sơn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

Chú thích ảnh:

  • Cử tri thôn Nặm Làng, xã Đức Vân đến điểm niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH, HĐND và danh sách cử tri của thôn để nắm thêm thông tin
  • Lãnh UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh đến kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri và những người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp tại huyện Ngân Sơn

Văn Lạ