Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
18:03, 21/10/2022
Hôm nay, ngày 21/10, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự đối vối các chức danh Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.