Lễ động thổ Dự án xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể
09:36, 26/11/2021
Lễ động thổ Dự án xây dựng tuyến đường TP. Bắc Kạn - hồ Ba Bể