Đồng chí Nguyễn Đăng Bình chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh
08:01, 29/01/2022
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh