Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh tặng quà tại xã Hiệp Lực
08:32, 23/01/2022
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh tặng quà tại xã Hiệp Lực