Gặp mặt cơ quan báo chí nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022
14:16, 25/01/2022
Chiều 24/01, lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt cơ quan báo chí nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022.