Khai mạc Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Bắc Kạn khoá X
18:22, 28/02/2022
Sáng 28/02, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ bảy (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.