Thường trực HĐND tỉnh họp, đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ bảy
20:50, 22/03/2022
Chiều 21/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 3 (mở rộng) để đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ bảy và chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.