Phiên họp UBND tỉnh tháng 3-2022
17:22, 05/04/2022
Ngày 04/4, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 3/2022 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên họp.